Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2017

Ελληνοφώνους ας μας καταστήσει ο Νέος Ενιαυτός!!!Άπειρες  ήταν οι ευχές και τα μηνύματα των Πολιτειακών κα Πολιτικών Αρχών, αλλά και πάντων των λοιπών επ’ ευκαιρία του Νέου Ενιαυτού. Άπασαι τετριμμέναι,  ως  λεγόμεναι κατ’ έτος, αλλά και ένιαι καινοτόμοι δεν ήσαν μεσταί ενδιαφέροντος. Απέβλεπαν εις προσωρινά πολιτικά οφέλη.
Ο Νέος Ενιαυτός επιθυμούμεν  να φέρει, και πρέπει να έλθουν αρωγοί πάντες σε τούτο, ταγοί πάσης κατηγορίας και πολίτες, την Ελληνικήν  Γλώσσαν, στα χείλη και σε χρήση των Ελλήνων. Είναι θλιβερόν φαινόμενον, η νεολαία μας να αγνοεί την Ελληνικήν  Γλώσσαν. Οι ειδήσεις να εμπεριέχουν δεκάδες ξενόγλωσσες λέξεις, ενσωματωμένες αυθαιρέτως σε Ελληνικά κείμενα.

Η παιδεία  δεν παρέχεται επαρκώς και επακριβώς  και είναι άκρως λυπηρόν αλλά και αυθαίρετον και απαράδεκτον, οι εκάστοτε Υπουργοί Παιδείας, να αποπειρώνται καινοτομίες «τομές» εις την Ελληνικήν Γλώσσαν, οι οποίες είναι μάλλον σφαγή αυτής!!Δεν είναι δικαίωμα ενός ατόμου να αποφασίζει απλοποιήσεις και ορχοτομήσεις της «αμήτωρος και θεαγωγού  Γλώσσης». Οι απλοποιήσεις  που έλαβαν χώραν από  το 1976 και εντεύθεν, επέφεραν δεινόν πλήγμα εις την Ελληνικήν  Γλώσσαν,  είναι δε αυθαίρετες και άνευ ουδενός αποχρώντος λόγου, ουσίας και αποτελέσματος.
Καθιέρωσαν την καθομιλουμένην ως επίσημον Γλώσσαν αφού προηγουμένως της αφαίρεσαν ουσιώδη στοιχεία όπως  γράμματα, τόνους και πνεύματα. Και το λυπηρόν σήμερα, πωλούνται εις το εμπόριον μηχανήματα, οι λεγόμενοι πολυτονιστές οι οποίοι συμπληρώνουν αυτομάτως τα εγκληματικά  γλωσσικά λάθη και  βυσσώδεις αυθαιρεσίες των δήθεν «προοδευτικών», οπισθοδρομικών πολιτικών. Προοδευτικός δεν είναι ο πολιτικός που προκαλεί ανεπανορθώτους ζημίας στην πλέον ιστορικήν Γλώσσαν της Υφηλίου, αλλά στυγνός ολετήρας. Δεν  έχει ανάγκην αλλαγών η Ελληνική Γλώσσα. Ανάγκην έχομεν όλοι  εμείς και δη η νεολαία να γνωρίζει και να χρησιμοποιεί την Γλώσσαν της και όχι να μαστίζεται από λεξιπενίαν και να επαίρεται για την πενίαν  αυτήν. Επαίρεται  δυστυχώς και για την χρησιμοποίηση ξένων  λέξεων!!
Οι πληγές που έπληξαν, από τις δήθεν μεταρρυθμίσεις το γλωσσικόν πρόβλημα, είναι ες αεί χαίνουσες.  Πρέπει να επουλωθούν αμέσως ίνα μη καταστούν θανατηφόρες!
Πρέπει ο Έλληνας να χρησιμοποιεί το χιλιόχρονον λεξιλόγιον. Η Ελληνική Γλώσσα είναι μία και αδιαίρετος. Δεν υπάρχει Αρχαία και Νέα. Είναι μία και η αυτή. Ρέει απαύστως επί χιλιάδες χρόνια.
Τούτου ένεκεν είναι δι’ ημάς άκρως ταπεινωτικόν, η διδασκαλία της να γίνεται  μετ’ ευλαβείας και ευρέως σε 280 Πανεπιστήμια, να διδάσκεται σε  Σχολεία ακόμα και Δημοτικά  (Αγγλία) και στην Ελλάδα να περιφρονείται με την ευτελή και επαίσχυντη αιτιολογίαν ότι είναι Αρχαία!!! Τέτοια διάκριση δεν υπάρχει. Μία και μοναδική είναι  Και στα Σχολεία αρχής γενομένης από το Δημοτικόν, πρέπει να διδάσκεται καθημερινώς. Σήμερα η διδασκαλία της γίνεται στις τελευταίες τάξεις του Λυκείου και μια ή δύο φορές την εβδομάδα!!
Να σημειωθεί ότι όλοι ομιλούμεν την Ελληνική Γλώσσαν, την Αρχαίαν όπως την αποκαλούν, και δεν το γνωρίζομεν. Χαρακτηριστικόν επ’ ευκαιρία το δίτομον μνημιώδες έργον του Μιχαήλ Μεντρινού  «Ομιλούμεν την Ελληνική Γλώσσα και δεν το γνωρίζομεν». Καθημερινώς αναφέρονται οι  λέξεις. Βρύχια, πήδον, πέδον,δήμα, λώπη, αυδή, λύμα και μύριες άλλες εν συνθέσει. Είναι σε χρήση από τον Όμηρον!! Γιατί λοιπόν η άφρων περιφρόνηση του Ελληνικού λεξιλογίου;; Δεν είναι υποτιμητικόν δι΄ ημάς να εξοβελίζομεν και να απαξιούμεν αυτά που χρησιμοποιούμεν καθημερινώς;;
Για ποιον λόγον λοιπόν η αρχέτυπος Ελληνική Γλώσσα προξενεί «μίσος» και αποστροφήν  σε κάποιους εχθρούς της και την έθεσαν υπό διωγμόν;;
Ας  γίνει έντονη κινητικότητα για ευρείαν  χρήση της Γλώσσης μας ανά πάσαν στιγμήν, αποφεύγοντες την άφρονα ξενομανίαν και χρησιμοποιούντες απαύστως και μετά συνοιδότος  λέξεις από τον Όμηρον και τους κλασσικούς της Αρχαιότητος.
Ευτυχής και Ελληνόγλωσσος ο Νέος Ενιαυτός.
Ούλε τε και χαίρετε πάντες
Μιχαήλ Στρατουδάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου